Het maken van een historische roman 5

In de 9de eeuw werden er nog steeds ringwalburchten aangelegd. Vanaf de latere bronstijd en ijzertijd werden deze aangelegd ter bescherming van de bevolking. In vredestijd waren ze onbewoond. In Zeeland werden ze in de 9de eeuw aangelegd tegen de plunderende Vikingen. Op een makkelijk te verdedigen plaats werden een of meer houten of aarden wallen aangelegd en geulen gegraven. Er werden aan vier zijden doorgangen aangebracht, die met elkaar verbonden waren met houten paden in een kruis. Zo konden de verdedigers zich snel van de ene doorgang naar de andere verplaatsen. Ik bedacht dat een van m’n hoofdpersonen de bouw ervan ter hand zou nemen in Haarlem, dat in die tijd een vlek was. (Ter opfrissing van het geheugen moet ik vermelden dat ‘Het vlek’ een aanduiding was voor een nederzetting die geen stad was, maar wel stedelijke
kenmerken had.) Dat schreef lekker vlot weg, maar…ik moest op een gegeven moment erkennen dat het bouwen van een ringburcht in Haarlem een onmogelijkheid was. Hè, verdorie! Een ringwal rond Haarlem kon niet door de aard van de bebouwing in de 9de eeuw. Gebouwen slopen om een kruis van wegen tussen de doorgangen te kunnen aanleggen? Vergeet het! Het feodale stelsel was al enige tijd in werking en de leenman voor dit gebied van de Frankische Lotharius II was Rorik, een Viking, die niet veel deed tegen de plunderingen van de Vikingen uit z’n thuisland. Ho ho, dat klopt ook al niet! In de meeste bronnen kom je het verhaal tegen van Rorik, die niks tegen zijn mede-Vikingen onderneemt. Nader onderzoek wees uit dat dit niet zo was. Juist wanneer Rorik afwezig was uit dit gebied vielen de Vikingen hier binnen en niet als hij wel hier was in zijn functie van graaf van Frisia. Ja, geschiedenis is niets iets dat vastligt. Telkens komt er nieuwe informatie bovendrijven op basis van bronnen, archeologie en nieuwe invalshoeken daarvan. Maar desondanks blijft overeind dat bestaande bebouwing slopen voor de aanleg van zo'n wal een onmogelijkheid was. Gelukkig blijkt dat het verwijderen van tekst een stuk sneller gaat, dan het typen van dezelfde tekst. Er is tenslotte slechts 1 delete-knop op een toetsenbord. Maar is het 2 stappen voorwaarts, 1 achteruit of 1 stap voorwaarts en 2 achteruit? Het voelt als het laatste.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Het maken van een historische roman 5

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen