Het maken van een historische roman 7

Mijn hoofdpersoon gaat op reis. Daarvoor is heel wat rekenwerk nodig en moet er worden gezocht naar ankerplaatsen die in die tijd al bestonden. Zijn rivierlopen misschien veranderd? Is het terrein ter plekke, heuvelacht, bergachtig, moerassig? Hoe snel vaar je stroomopwaarts met een vaartuig uit de 9de eeuw en wat is de gemiddelde stroomsnelheid van die en die rivier? Welke plekken zijn gevaarlijk i.v.m. oorlog, struikrovers, besmettelijke ziekten? Hoelang duurt de reis van A naar B? En van B naar C? Over land of over water? enzovoort. Wat zijn de verblijfsmogelijkheden tijdens de rustpunten in de reis? In welk jaargetijde wordt er door mijn personage gereisd en wat overkomt hem tijdens die reis? Afhankelijk van de gebeurtenis kan de reis van A naar B langer of korter duren. Dan moet er ook worden gecontroleerd of dat alles mogelijk is binnen de context van de Europese geschiedenis. Bijvoorbeeld de sterfdatum van een relevante vorst of een gesloten verdrag tussen machthebbers. Waar kan ik subtiel veranderingen aanbrengen?

Haralem (Haarlem) was bedoeld als uitgangspunt, maar de eerste vermelding dateert uit de eerste helft van de tiende eeuw in een lijst met bezittingen van de kerk van Sint-Maarten te Utrecht, waar de kerk drie boerderijen bezat. Een andere vermelding van het vroege Haarlem is te vinden in een lijst met namen van kerken, die omstreeks 1100 is opgesteld door het klooster Echternach in het huidige Luxemburg. Daaruit blijkt dat de geestelijke die de dienst verzorgde in het kerkje van Haralem onder toezicht stond van de pastoor van de kerk van Velsen. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat Haarlem in de 9de eeuw al in het bezit van een kerk was. Ik schreef al eerder over ‘het vlek in deze blog, maar nu denk ik dat we daar m.b.t. Haralem niet eens van kunnen spreken. Het was hoogstens een stipje. Daarom besluit ik mijn huidige woonplaats als uitgangspunt te nemen, want Velsen was al veel eerder in de geschiedenis waarneembaar. Hup daar gaat weer een hoeveelheid tekst in de prullenmand.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Reacties

Hoi Loek,
De info die je nu hebt verzameld over Haarlem maar bewaren. Je weet nooit wanneer die info nog van pas komt.

Groet,
Rob
Rob Mekel, op 18-10-21

Het maken van een historische roman 7

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen