Het maken van een historische roman 8

Hoewel er slechts summier archeologisch bewijsmateriaal is voor de aanwezigheid van Vikingen in Kennemerland in de 9de eeuw, wil ik toch enige Viking-elementen in mijn boek introduceren. Waarom ook niet, als zelfs de Gemeente Uitgeest claimt dat de burcht, die door luchtverkenning en archeologisch onderzoek hier in de 8ste of 9de eeuw aantoonbaar aanwezig was, ‘mogelijk (…) een nederzetting van Noormannen’ was. De
Noorman Rorik wordt in de geschiedenis als voorloper van de graven van Holland gezien. Dan mag het Viking-element best iets worden opgepoetst.
Vervolgens kwam ik uit bij religie. In de 8ste eeuw trekken er predikers rond in de lage landen. In de geschiedenis van Kennemerland wordt gesproken over Bonifatius, Adelbertus en Engelmundus. De eerste zou het eerste kerkje in dit gebied hebben neergezet en naar de laatste is een kerk genoemd, maar er moet sterk worden getwijfeld of deze persoon ooit heeft bestaan. Het christelijk geloof werd hier soms met geweld opgelegd. De kerk en de Frankische machthebbers werkten hierin samen. De christenen moesten niets hebben van het geloof van de Friezen in goden als Donar. Dit was de god van de seizoenen en de vruchtbaarheid. Zijn functie werd overgenomen door Sint Petrus, die hier aldus postuum een nieuwe baan kreeg. Donar kreeg een make over van de kerk. Bokkepoten, hoorns en een rode baard werden zijn deel. Ook daar dus een functie elders. Toch bleef het oude geloof voortleven, want tot in de 16de eeuw werden er in de moerassen offers gebracht. De aloude gewoonte van offeren in putten en waterpoelen werd hier dus nog lang voortgezet. Die offergaven zijn eigenlijk het enige tastbare dat teruggevonden wordt door archeologen. De christenen vonden de Friese religie abject en er werd daarom niets over geschreven. Bij de Friezen betrof het mondelinge overlevering en dus heeft de tijd hier een sluier over gelegd. Ik heb de vrijheid genomen zelf enige van deze zaken te ontsluieren. Handenwrijvend kom ik tot de conclusie dat hier een mooi conflict tussen de personages in de roman kan worden verzonnen.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Het maken van een historische roman 8

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen