Samenwerking

Er ontwikkelt zich een steeds intensiever samenwerking tussen m'n smartphone en computer bij het schrijven van een historische roman, die zich voor een groot deel afspeelt in Kinhem (een oudere naam voor Kennemerland). Soms werkt het tekstverwerkingsprogramma mee (wanneer het mijn woorden na enkele letters aanvult), soms werkt het tegen (wanneer het mijn getypte woorden wijzigt in totaal andere woorden en ik dat niet tijdig opmerk). Toch raak ik zodanig ingespeeld, dat ik meer op m'n smartphone schrijf, dan op de computer. De afwerking gebeurt dan wel weer op de laatste. Ik stuur mijzelf elke dag de tekst toe. Het is best leuk als je een al gekende tekst ontvangt. Het heeft iets vertrouwds.
Je plakt het in je document en hup het breiwerkje schiet weer een stukje op. Nou laat ik wel steeds een stukje van de nieuwe tekst op de smartphone staan, zodat ik een nette aansluiting kan maken. Daar wijzig ik vaak ook weer iets in en dat betekent dan puzzelen. Het kan zomaar gebeuren dat ik 3 versies achter elkaar in het document heb staan.
Dat was vroeger bij de schoolinspectie geen probleem. Die wilde altijd een uitgebreid programma. Niet een A-4tje. Ik was ze graag ter wille en diende mijn beknopte programma in vijfvoud in. Dat bleek altijd goed. Ik zal dat echter de lezer van 'Kinhem' niet aandoen.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Samenwerking

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen