Het maken van een historische roman 17

We gaan terug naar de tekentafel. Mijn first reader is met feedback gekomen. Ze begon met het goede nieuws en dat zal ik nu ook doen, hoewel ik heb geleerd dat je eerst met het slechte nieuws dient te komen. ‘Eerst het zuur, dan het zoet’, luidt de uitdrukking.
Het is volgens haar een heel leuk verhaal met veel interessante weetjes. Het leest makkelijk weg en je krijgt een mooie indruk van het leven in de 9de eeuw. Het is ook fijn dat het verhaal zich voor een deel afspeelt in deze regio, waardoor je je een voorstelling gaat maken met het huidige Kennemerland in het achterhoofd. Verhelderend waren ook de landkaartjes met de verdeling van de politieke macht in die tijd in Europa. Het mooiste compliment was dat het beeldend is geschreven.

Met de kritiek op het boek ben ik onverwijld aan de slag gegaan. Zo had ik bij aanvang van elk hoofdstuk een cursieve tekst geplaatst met de geopolitieke verhoudingen in het jaar waarin het verhaal zich op dat moment afspeelt. De terechte kritiek luidde dat het voor de lezer moeilijk te linken was aan het verhaal. Daarom heb ik de cursieve tekst verwijderd en waar kon geïncorporeerd in het verhaal. Mijn first reader wilde ook meer landkaartjes die beter over de tekst werden verdeeld. Ook hiermee ben ik aan het werk gegaan.
Een aantal gebeurtenissen ontwikkelden zich volgens haar te snel. De spanningsboog mocht wel wat langer zijn. Dat deed zich vooral voor richting het einde van het verhaal. Breien is prima, maar over een wintertrui met een ingewikkeld patroon doe je langer en dat zou ook moeten met de tekst aan het einde. Ik had het te snel afgehecht. Ik kon het alleen maar met haar eens zijn.
Ik ben teksten gaan weghalen, verplaatsen, wijzigen en aanvullen en ben een nieuw hoofdstuk aan het schrijven om de spanningsboog te vergroten.
Het proces wordt dus nog wat opgerekt. Gelukkig heb ik geen haast. Het doel is tenslotte een kwalitatief goede en warme trui te breien voor de periode die ons wacht.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Het maken van een historische roman 17

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen