De paus


Het boek is na een serie wijzigingen opnieuw door de eerste lezer ter hand genomen. De eerste reactie is zeer positief. Ik heb de cursieve stukjes bij aanvang van elk hoofdstuk, waarin een historische achtergrond wordt geschetst, weggelaten en het in het hoofdstuk zelf geïncorporeerd, voor zover noodzakelijk. De rest heb ik weggegooid.
Een van de historische figuren uit een intro is paus Nicolaas de Grote. Ik verhuisde hem het hoofdstuk in. Deze paus wordt in hetzelfde jaar geïnstalleerd in z’n functie als de patriarch van Constantinopel, Photius de Grote, nl. in 858 n.Chr. De twee raken verzeild in een schisma, dat z’n oorsprong vond in de doop van de Bulgaarse vorst Boris. Ze beschouwden zich beiden als hoofd van de christelijke wereld. Dit leidde tot een scheuring in de kerk. Nicolaas doopte Boris en de oosterse bisschoppen excommuniceerden daarop de paus. Het komt op ons als bijzonder over dat Photius de vader is van de man die als Theodorus in 897 paus zou worden. Nicolaas liet aardig van zich horen. Het bekeren van Germanen en Vikingen en Slavische volken komt voor een groot deel op zijn conto. Hij verzette zich tegen de, in zijn ogen, onrechtmatige aanstelling van Photius als patriarch in Constantinopel en toen Lotharius II zijn vrouw aan de kant zette, trotseerde hij de vorst. Die dacht met een belegering van Rome Nicolaas te dwingen een nieuw huwelijk goed te keuren. Nicolaas wist van geen wijken en dat maakte dat alle kinderen van Lotharius met z’n nieuwe vrouw niet werden erkend. Officieel bleef de keizer kinderloos, want op het moment dat een nieuwe paus z’n goedkeuring aan het huwelijk met z’n minnares beloofde, stierf Lotharius aan malaria. Z’n kinderen werden onwettig verklaard, waarop koning Karel van Frankrijk en Lodewijk de Duitser het rijk van Lotharius verdeelden. Kennelijk hield paus Nicolaas van grote uitdagingen, want hij stelde zich eerder op achter de dochter van de koning van Frankrijk. Zij was zonder toestemming van haar vader getrouwd. Hoe boos de koning ook was, Nicolaas haalde zijn gelijk. Het huwelijk was volgens hem op geldige wijze gesloten.
Een bijzondere man en de 12 regels van zijn bestaan in mijn boek zijn dan ook verdiend.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


De paus

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen