Het boek is af

Het boek is af, maar ik treuzel. Als ik een uitgever zoek, zal ik geen ingang vinden als onbekende oudere man. Op dezelfde manier als het eerste boek dan? Ik heb geen lust om opnieuw een aantal namen en e-mailadressen
van vrienden en bekenden aan te leveren voor promotionele activiteiten. Dat gaat op een gegeven moment tegenstaan en ik wil ze toch echt als vrienden behouden. Dan blijft over m'n eigen uitgever te worden. ISBN kopen,
registreren, metadata, zoekwoorden, flaptekst, NUR-codes, voor- en achterkant toevoegen via mijnisbn. Dat roept weer allemaal nieuwe vragen op, zoals: wat voor soort NUR-code moet ik in mijn ISBN zetten? Is het
overigens wel de moeite waard? Kan ik er niet beter een luisterboek van maken? Dat betekent een studio huren en een professionele stemacteur inschakelen.
Welke kronkelige paden moet ik dan volgen om tot een eindproduct te komen? Kan ik misschien beter een website gaan maken en het boek er als feuilleton op plaatsen?

Vooralsnog wacht ik af. Ik heb enige hoop gevestigd op het tv-programma Eus Boekenclub, dat op zondagavond wordt uitgezonden. Elke week wordt een onbekende auteur in het programma genodigd voor een klein interview en mag er een stukje uit worden voorgelezen. Ik heb de gevraagde gegevens opgestuurd en hoop op de goedkeuring van Eus' redactieleden. Het is slechts ‘enige’ hoop, want m’n ingezonden stukken naar de krant worden nimmer opgenomen. Pas toen ik een stuk ondertekende met de naam van m’n vrouw, plaatste de Volkskrant het item. Nieuwe vraag: Zal ik dat ook met deze historische roman doen?


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Het boek is af

Fonds

Optimisten en pessimisten

Kinhem, wachttijd

Het boek is af

Eten in de vroege middeleeuwen